Hygiëne

HYGIENE MAATREGELEN

Conform de algemene richtlijnen zijn onze hygiëne normen zeer hoog met extra aandacht voor zowel U als patiënt als voor onze behandelaars.
Als patiënt merkt u daarvan mogelijk niet zo veel maar het gebeurt wel. Voor en na elk bezoek worden instrumenten, behandelstoelen, werktabletten nauwgezet gedesinfecteerd en gesteriliseerd en worden de behandelkamers goed verlucht. Om het aantal bacteriën en virussen te reduceren tijdens het werken in de mond, wordt aan elke patiënt gevraagd om ter plaatse in de praktijk voorafgaand aan de behandeling te spoelen met een mondspoelmiddel.

Niet alleen infectie controle in de mond is belangrijk maar ook in de ganse praktijkruimte dient infectiepreventie de nodige aandacht te krijgen.
Hiervoor baseert Paro Implant Clinic zich op het WIP Rapport.
De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), heeft  nationale richtlijnen voor infectiepreventie uitgebracht voor zorginstellingen.

In Paro Implant Clinic vinden we het uiterst belangrijk dat het tandheelkundig behandelteam op een verantwoorde manier met deze richtlijnen omgaat en wordt dit rapport dagelijks zorgvuldig nageleefd. Kennis van de werking van deze middelen is dan ook onontbeerlijk. Het nauwgezet volgen van de veiligheidsinstructies voor het omgaan met bloed of met bloedgecontamineerde materialen, het voorzichtig hanteren van scherpe voorwerpen, het correct uitvoeren van de reinigings-, desinfectie- en sterilisatiestappen, het uitvoeren van een goede handhygiëne en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijke maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren zowel voor de patiënt als voor het behandelteam. Verspreiding van micro-organismen via de werkomgeving wordt voorkomen door zichtbaar vuile vlakken eerst te reinigen en deze vervolgens tezamen met de overige werkoppervlakken te desinfecteren. Om verspreiding van micro-organismen via aërosolen tegen te gaan, wordt de kwaliteit van het koel- en spraywater uit de behandelunit regelmatig gecontroleerd en worden er, indien nodig, maatregelen worden getroffen om deze weer op het vereiste peil te brengen. Alle instrumenten worden door onze assistenten met de nodige zorgvuldigheid schoongemaakt, gedesinfecteerd en gesteriliseerd en kunnen zo veilig worden gebruikt. Deze maatregelen die meestal achter de schermen gebeuren, zijn voor de patiënt niet altijd zichtbaar zijn maar liggen Paro Implant Clinic nauw aan het hart. Er wordt dan ook nauwgezet op toegezien dat de hygiëne richtlijnen strikt worden nageleefd teneinde alle patiënten dagelijks de nodige bescherming tegen infectie te bieden.