Nieuws

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS
Voor U, patiënt in onze Dental-& Paro Implant Clinic, willen wij graag het advies formuleren dat wij kregen van onze diverse beroepsverenigingen. Dit advies berust op aanbevelingen van de overheid en de wetenschappelijke literatuur.
De nationale veiligheidsraad heeft beslist om de tandartspraktijken niet te sluiten vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met zondag 19 april 2020.
Zowel Dental Clinic als onze Paro Implant Clinic houdt zich strikt aan de opgelegde richtlijnen niet alleen nu maar ook tijdens Niet-Corona perioden.
Indien de overheid in de volgende uren-dagen bijkomende maatregelen treft, passen wij deze onmiddellijk toe.

Gezien de gekende evolutie van de virusinfectie in onze buurlanden en de exponentiële groei de laatste uren in eigen land willen wij als praktijk onze verantwoordelijkheid opnemen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken door het aantal behandelingen te reduceren vanaf maandag 16 maart 2020 en dit voor minstens 3 weken met uitzondering van noodzakelijke onderzoeken, opvolging en urgente zorgen.
Het is echter belangrijk dat uw afspraak veilig kan doorgaan.
Om u als patiënt en ook onze medewerkers en onszelf te beschermen volgen hier dan ook een aantal richtlijnen met betrekking tot uw komend bezoek aan onze praktijk.

 1. Telefonisch contact voorafgaand aan uw behandeling
  • Voorafgaand aan uw bezoek, zullen wij telefonisch met U contact opnemen voor een aantal korte vragen. Hierna geven we U het gepaste antwoord of uw geplande behandeling al dan
  niet kan doorgaan.
  • Indien u ziek bent (hevig hoest, keelpijn, koorts), gelieve uw afspraak zelf te annuleren aangezien u zelfs met lichte symptomen, niet toegelaten wordt in de praktijk.

 2. In de praktijk
  • Indien u in aanmerking komt voor de geplande behandeling, kom alleen naar de praktijk met maximaal 1 begeleider die niet tot de risicogroep behoort
  Enkel U als de patiënt wordt toegelaten in de behandelkamer;
  Kom niet vroeger dan nodig en ook niet later dan voorzien. Bij voorkeur zijn er maximum 2 patiënten tegelijkertijd in de wachtkamer.
  • U komt best een voor een naar de balie. Minimum 1,5 meter afstand houden tot andere personen en tot de balie
  • Boekjes en speelgoed werd door ons uit de wachtkamer verwijderd
  • Verplicht handen wassen is noodzakelijk (drogen met wegwerp papieren handdoekjes) en raak geen deurklinken en lichtknoppen aan
  • Betaal niet met cash geld maar bij voorkeur met uw bankkaart.

 3. Wat doen wij nu extra?

  • Een goede screening van de patiënten: Welke behandelingen gaan wel veilig door en welke worden beter uitgesteld tot later?
  • De agendaplanning wordt voldoende gespreid om onderling patiëntencontact te vermijden en voldoende tijd te voorzien om alle extra maatregelen te nemen
  • Wij hebben voldoende chirurgische mondmaskers besteld en ook reeds in voorraad
 4. Het volgende doen we nu maar ook in Niet-Corona perioden !

  • Zoals gebruikelijk in onze praktijk worden, conform de hygiëne richtlijnen van het WIP rapport, liggen onze hygiëne en desinfectie normen zeer hoog.
  • Alle instrumenten, behandelstoelen, werktabletten, worden steeds nauwgezet gedesinfecteerd en gesteriliseerd.
  • Deurklinken, lichtknoppen in praktijk, toilet en betaalterminal worden tussendoor ontsmet en alle lokalen worden regelmatig verlucht
 5. Tot slot
  Met inachtneming van de nodige screening en alle bovengenoemde maatregelen, is er geen reden om uw behandeling uit te stellen en is de continuïteit van de zorgen met betrekking tot uw mondgezondheid en pijnklachten verzekerd.

Vriendelijke groeten
Drs. Nicholas Demoor en Drs. Philippe Demoor, tandartsen - Dr. Danielle Van Strydonck, parodontoloog