Doelstellingen (Missie en Visie)

ONZE MISSIE
Paro Implant Clinic Van Strydonck te Brasschaat is een toonaangevend centrum gespecialiseerd in Parodontologie & Implantologie waar elke patiënt van harte welkom is en waar uitgebreide informatie vanuit jarenlange ervaring, een rustige aanpak op maat en financiële transparantie de behandelingen omkaderen.
Kwaliteitsvolle zorg, patiënttevredenheid en arbeidsvreugde binnen ons team is het ultieme doel.

ONZE VISIE
Actief luisteren en het parodontaal onderzoek uitvoeren op professioneel niveau, leidt tot juiste diagnostiek en een optimale behandelplan. Voor een succesvol resultaat komt eerst de diagnose, dan de behandeling en niet andersom! Her-infectie willen we vermijden door beheersing van de risicofactoren en aangepaste nazorg.

Onze wetenschappelijke bijbel is het evidence-based behandelprincipe waarbij europese richtlijnen nauwlettend worden gevolgd. Continu bijscholen en up to date blijven is daar een belangrijk onderdeel van.
Wij ondersteunen onze dagelijkse praktijkvoering door actieve deelname aan wetenschappelijke onderzoeken.
Via publicaties, lezingen en studentenonderwijs leveren wij een belangrijke bijdrage aan de mondgezondheid van eenieder in ons land en elders in de wereld.

Wij investeren in nieuwe technieken, inrichting en hygiënemaatregelen door nauwgezet de richtlijnen van het WIP rapport te volgen.

Een goede agendaplanning en verzuimpolitiek leiden tot grotere beschikbaarheid voor patiënten die hun mondgezondheid voorop stellen.