Louise De Clercq

Mondhygiënist

Louise behaalde haar diploma Bachelor in de Mondzorg aan de UC Leuven-Limburg (2020)

Haar taak bestaat uit het geven van voorlichting, advies met betrekking tot (preventieve) mondzorg en het verrichten van werkzaamheden in de mond die onderdeel zijn van het totaal Zorg-& Behandeltraject dat de parodontoloog-implantoloog u heeft voorgesteld.
Het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist is wettelijk omschreven.

1. EEN MONDHYGIËNIST VERLICHT HET WERK VAN DE PARODONTOLOOG en de IMPLANTOLOOG
Een mondhygiënist neemt in eerste instantie de preventieve mond- en tandzorg op zich. Zij onderzoekt, beoordeelt de gezondheidstoestand van uw gebit en de omringende weefsels en voert behandelingen uit die haar door de parodontoloog-implantoloog worden toevertrouwd.

2. PATIËNTEN MOETEN MINDER LANG WACHTEN OP EEN AFSPRAAK
Omdat een mondhygiënist een aantal taken van de parodontoloog-implantoloog overneemt, kunnen meer afspraken worden ingepland. Zodoende zal u minder lang moeten wachten om een bezoek te brengen aan onze praktijk.

3. EEN MONDHYGIËNIST SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN DE PATIËNTEN- RELATIE
Tijdens het uitvoeren van het behandelplan, brengt de mondhygiënist veel tijd met u door. Zij geeft u extra uitleg, beantwoordt uw bijkomende vragen en bouwt graag een hechte band met u op wat uw vertrouwen in de praktijk kan versterken. Zij functioneert als rechterhand van de parodontoloog-implantoloog die zij ten allen tijde om advies kan vragen.

4. EEN MONDHYGIËNIST KAN MEE HET PREVENTIEBELEID BEPALEN.
Een mondhygiënist betekent een echte meerwaarde voor de praktijk ook op vlak van preventiebeleid.