Paro implant clinic

Op 13 maart 2020 kregen wij het advies van hogerhand om niet-spoedeisende of niet-strikt noodzakelijke behandelingen te staken.
Omwille van het feit dat parodontale behandelingen en opvolging (nazorg) vaak niet-spoedeisend maar wel strikt noodzakelijk zijn, hebben wij met ons ganse team onze activiteiten gedeeltelijk verdergezet mits strenge screening en inachtneming van alle noodzakelijke corona maatregelen.
Gezien de huidige stand van zaken op 01/04/2020 hebben wij evenwel beslist om de nog komende parodontale- & implantaatbehandelingen uit te stellen tot latere datum en dit zolang het samenscholingsverbod van overheidswege van kracht blijft. Op dit ogenblik is dit tem 19 april 2020.

Deze crisis betekent voor ons allemaal een zware periode waarin de ganse mensheid getroffen is. Bij gunstige evolutie van de situatie, zullen wij zelf opnieuw met u contact opnemen. Wij vragen u daarom vriendelijk om ons in deze drukke tijden niet onnodig te bellen en even geduldig af te wachten…

Onze zuster-praktijk "Dental Clinic Demoor" heeft zich solidair en uit eigen wil opgegeven als tandheelkundig urgentiecentrum. In geval van zeer dringende klachten, kan U Dental Clinic en ook onze Paro Implant Clinic bereiken via het telefoonnummer 03 653 29 59. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om u te laten weten of wij het noodzakelijk achten dat u toch naar Paro Implant Clinic komt.
Wij houden u op de hoogte als er meer duidelijkheid is omtrent de verspreiding van het coronavirus en de adviezen die de overheid ons geeft.

Blijf gezond en blijf vooral thuis !

fqs