Paro implant clinic

Alle medewerkers van Paro Implant Clinic zijn fulltime in dienst van de praktijk.

  • Joke is sinds 2013 in dienst en weer volop aan het werk als tandartsassistente na haar bevalling van een gezonde drieling.
  • Linda, onze balie-assistente, is op 29/05/2021 bevallen van een gezonde dochter en herneemt in augustus haar plaats achter de balie.
  • Bo nam sinds mei 2021 tijdelijk de taken van Linda aan de balie over, blijft in dienst als back-office en wordt ook verantwoordelijk voor de sterilisatieafdeling.

Dr. Daniëlle Van Strydonck start in oktober 2021 haar vierde academiejaar als docent & Gastprofessor in de Bacheloropleiding "Mondzorg" aan de Arteveldehogeschool te Gent.
Als opleidingsverantwoordelijke voor de ganse leerstoel "Parodontologie en Implantologie" geeft zij hoorcolleges aan toekomstige mondhygiënisten.


Daniëlle Van Strydonck, Fridus van der Weijden en Sokrates Katsamakis namen de Nvvp Preventieprijs 2021 in ontvangst. Zij ontvingen deze prijs vanwege de belangrijke rol die zij gespeeld hebben bij de totstandkoming van de richtlijn 'Parodontale Screening, Diagnostic en Behandeling in de Algemene Praktijk'.