Paro implant clinic

Dr. Daniƫlle Van Strydonck start in oktober 2021 haar vijfde academiejaar als Gastprofessor in de Bacheloropleiding "Mondzorg" aan de Arteveldehogeschool te Gent. Als verantwoordelijke voor de ganse leerstoel "Parodontologie en Implantologie" geeft zij hoorcolleges aan toekomstige mondhygiƫnisten.

Samen met Prof. Dr Fridus van der Weijden en Dr. Sokrates Katsamakis nam zij de Preventie-& Onderzoeksprijs 2021 in ontvangst die werd uitgereikt door de Nederlands Vereniging voor Parodontologie vanwege hun belangrijke rol bij de totstandkoming van de richtlijn 'Parodontale Screening, Diagnostiek en behandeling in de Algemene Praktijk'. Door het opmaken van deze richtlijn kunnen parodontale aandoeningen door de algemeen tandarts vroegtijdig worden vastgesteld en tijdig worden verwezen naar de parodontoloog. ___