Paro implant clinic

HET CORONA VIRUS EN UW AFSPRAAK

Gezien de evolutie met betrekking tot de corona situatie, kunnen wij mogelijk binnenkort, mits inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen, onze beroepsactiviteiten onder bepaalde voorwaarde hernemen.

Wij volgen uw afspraak nauwgezet op en zullen u individueel informeren of deze al dan niet kan doorgaan.
Indien uw afspraak eerder werd afgemeld, zullen wij zelf met U contact opnemen om een nieuwe afspraak in te plannen.
Om uw en onze veiligheid te garanderen, houden wij ons hierbij strikt aan alle adviezen die de overheid ons geeft inzake deze coronacrisis.
Wij vragen U om nog enig geduld te willen opbrengen.
Intussen is het behoud van een goede mondhygiëne (ook interdentaal) van essentiëel belang.

Volgende update met informatie volgt op 13/05/2020
Vriendelijke groeten
Dr. Daniëlle Van Strydonck
Drs. Philippe Demoor